Gegevens die beschikbaar worden gesteld door de consument worden alleen ter behoeve van de afhandeling van de koopovereenkomst gebruikt en niet aan derden beschikbaar gesteld.

.


Bewaren